Wirtualne szlaki kolejowe

Oprogramowanie symulacyjne SIM FACTOR zawiera bazę wirtualnie odwzorowanych odcinków linii kolejowych (wraz ze stacjami ograniczającymi) na sieci PKP PLK S.A. o łącznej długości przekraczającej 1200 km, w tym co najmniej 80 km linii z ETCS poziom 2.

Odwzorowanie zapewnia możliwość przejazdu każdej trasy w obu kierunkach, z możliwością jazdy po następujących torach:

 1. torach szlakowych odwzorowanych linii kolejowych;
 2. wszystkich torach głównych punktów eksploatacyjnych, przez które przebiegają odwzorowane linie kolejowe oraz linie kolejowe oznaczone w tabeli symbolami

Nie jest wymagane zapewnienie możliwości jazdy po innych, niż wyżej wymienione torach (np. po torach bocznych punktów eksploatacyjnych, bocznicach, itd.).

W bardzo dokładny sposób muszą być odwzorowane następujące elementy infrastruktury:

 1. układ torowy w planie i profilu (z zachowaniem rzeczywistych krzywizn, pochyleń podłużnych i załomów profilu, wpływających na dynamikę jazdy oraz widoczność);
 2. nawierzchnia kolejowa (z zachowaniem dokładności umożliwiającej wzrokową obserwację ułożonej drogi przebiegu);
 3. skrzyżowania toru z drogami kołowymi, przejścia dla pieszych, przejścia służbowe;
 4. obiekty inżynieryjne (tunele, mosty, wiadukty, estakady, duże przepusty, przejścia dla pieszych pod torami, kładki dla pieszych, ściany oporowe);
 5. perony, rampy, place ładunkowe;
 6. budynki kolejowe (np. dworce, nastawnie, strażnice przejazdowe, urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej);
 7. urządzenia elektroenergetyki trakcyjnej;
 8. wskaźniki stałe i przenośne oraz sygnalizatory (np. semafory, sygnalizatory powtarzające, tarcze ostrzegawcze, tarcze ostrzegawcze przejazdowe, tarcze manewrowe, tarcze zaporowe) w zakresie zgodnym z Instrukcją sygnalizacji le-1, (E- 1);
 9. wskaźniki związane z łącznością radiotelefoniczną, np. wskaźniki W28 (zmiana kanału w łączności analogowej), W29 (nawiązanie łączności), wskaźnik zmiany systemu radiowego (analogowy na cyfrowy i odwrotnie);
 10. czujniki torowe i przytorowe (SHP, SSP, ETCS, DSAT, itp.);
 11. oznakowanie miejsca robót na sąsiednim torze.

Symulacja obejmuje również obiekty ruchome: inne pojazdy kolejowe, pojazdy drogowe, samoloty, rowerzystów i pieszych oraz zwierzęta. Fizyka oraz losowość ruchu wymienionych obiektów jest zbliżona do naturalnej, co ważne jest szczególnie w przypadku trenowania sytuacji nietypowych (np. człowiek na torze, wjazd pojazdu drogowego na przejazd, wtargnięcie zwierzęcia na tor). Zaimplementowany model ruchu obiektów powinien uwzględniać ich reakcję (w oparciu o pewien przyjęty rozkład prawdopodobieństwa) na sygnały podawane przez maszynistę, np. sygnał Rp1 „Baczność”. Do obiektów ruchomych należy również zaliczyć pracowników kolejowych, podających określone sygnały ręczne zgodne z Instrukcją sygnalizacji le-1 (E-1).

Zdjęcia