Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 

Administrator danych

 

SIM FACTOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Algierska 17K, 03-977 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664510, NIP 7010668039 REGON 366604421;

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania W celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji oraz w celu zarządzania relacjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes SIM FACTOR sp. z o.o.
 

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

 

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym i będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Obowiązek podania danych

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uzyskania odpowiedzi.

 

Odbiorcy danych

 

Podmioty przetwarzające dane w imieniu SIM FACTOR sp. z o.o.
Prawa związane

z przetwarzaniem danych

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.