I.SEE

SIM FACTOR i I.See z dofinansowaniem na innowacyjny projekt

Info

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z I.See sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 6/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie urządzenia do przesiewowej diagnostyki zaburzeń w obrębie układu wzrokowego oraz aplikacji do zdalnego prowadzenia terapii w zaburzeniach widzenia obuocznego” (POIR.01.01.01-00-1722/20).
Budżet projektu wynosi 4 430 781.10 zł, a dofinansowanie przyznane SIM Factor to 1 509 770.31 zł.
Celem projektu jest opracowanie kompleksowego urządzenia do wykonywania wstępnych pomiarów optometrycznych skracającego czas wizyty w gabinecie oraz wykonywania przesiewowych badań narządu wzroku. Zintegrowanie w urządzeniu funkcji dających możliwość przeprowadzania domowej terapii widzenia oraz monitorowanie postępów terapii.
Czas trwania projektu: sierpień 2021 r. – grudzień 2023 r.