SIM Factor zrealizuje Centrum Egzaminowania dla Urzędu Transportu Kolejowego

Info

Z nieskrywaną radością chcielibyśmy poinformować, że SIM FACTOR (jako lider konsorcjum, wraz z New Solutions Factor) wygrał największy w Polsce publiczny przetarg na dostawę trzech symulatorów, oprogramowanie symulacyjne, zestaw wirtualnych szlaków kolejowych oraz adaptację pomieszczeń dla Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Objęte projektem trzy symulatory pełnozakresowe na platformie ruchu 6dof, będą oparte o uniwersalne pulpity i kabiny, z możliwością uruchomienia wielu charakterystyk trakcyjnych pojazdów kolejowych, m.in. ES64U4, TRAXX, E6ACTa, VECTRON, 22WE, 31WE, 36WE, FLIRT 3, czy ED250. Jeden z trzech symulatorów będzie odwzorowywać pojazd kolejowy z polem widzenia 360°, przeznaczony do egzaminowania kandydatów na maszynistów ze świadectwem maszynisty kategorii „A”. Każdy z symulatorów będzie składał się ze stanowiska symulatorowego, stanowiska dla egzaminatora oraz oprogramowania symulacyjnego. Na dwóch symulatorach będzie możliwość egzaminowania maszynistów w zakresie prowadzenia pociągów z prędkościami maksymalnie do 250 km/h.

Odwzorowane zostaną 54 odcinki linii kolejowych w tym: 50 zarządzanych przez PKP PLK, a także dwa odcinki linii szerokotorowej zarządzanej przez PKP LHS oraz po jednym odcinku linii kolejowych zarządzanych przez PKP SKM oraz Pomorską Kolej

Metropolitalną. Łączna długość symulowanych odcinków wynosić będzie 5277,937 km.
Umowa będzie realizowana w latach 2021-2022, wartość kontraktu wynosi 13 584 538,20 zł brutto.