BAGAŻ AR

System rozszerzonej rzeczywistości do obsługi ładunków w portach lotniczych

Info

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Wrocławską otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu 1/4.1.4/2020 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „System wirtualnego wsparcia procesów obsługi ładunków na terenie portów lotniczych, oparty na technologiach rozszerzonej rzeczywistości”

Projekt ma na celu opracowanie i walidację w warunkach rzeczywistych systemu wsparcia procesu obsługi przesyłek cargo oraz bagaży pasażerskich w portach lotniczych opartego na technologii rozszerzonej rzeczywistości AR. Pod wieloma względami będzie to innowacyjny projekt, który zakłada między innymi:

1. Zastosowanie hybrydowego algorytmu pozwalającego na generowanie rozwiązań optymalizujących całościowy proces obsługi ładunków (przyjęcie do obrotu ładunków, ich rozmieszczenie w magazynie, kompletację oraz ułożenie w ograniczonej przestrzeni) z punktu widzenia jednego wspólnego kryterium – minimalizacji pracy przewozowej w procesie

2. Wykorzystanie metod prognozowania strumieni ładunków umożliwiających uwzględnienie niepewnej informacji podczas optymalizowania procesu ich obsługi;

3. Zastosowanie nowoczesnej technologii cyfrowej AR do sterowania i kontroli równoległej pracy kilku operatorów w czasie rzeczywistym

Budżet projektu: 5 105 986.60 PLN
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 1 613 934.55 PLN
Czas trwania projektu: październik 2021 r. – grudzień 2023 r.