hiloder

System VR do szkolenia pracowników handlingu w zakresie obsługi towarów przewożonych drogą powietrzną

Info

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Wrocławską otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn.: Wykorzystanie środowiska wirtualnej rzeczywistości w systemie szkolenia pracowników handlingu w zakresie obsługi towarów przewożonych drogą powietrzną.

Celem projektu jest opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych immersyjnego systemu opartego o wirtualną rzeczywistość (VR) szkolenia operatorów handlingowych pracujących w portach lotniczych przy obsłudze przesyłek i bagaży.

Proponowane rozwiązanie dedykowane jest portom lotniczym i jest odpowiedzią na wskazane przez IATA zapotrzebowanie na szkolenia interaktywne oparte na VR.

Jest to już trzeci projekt realizowany wspólnie przez konsorcjum SIM Factor i Politechniki Wrocławskiej, co jest modelowym przykładem współpracy sektora prywatnego i naukowego

Wartość projektu: 3 615 663.40 PLN
Wartość dofinansowania SIM FACTOR: 1 136 956.70 PLN
Czas trwania projektu: maj 2021 r. – lipiec 2023