turbinav

System wspierający szkolenie i pracę personelu serwisowego elektrowni wiatrowych

Info

SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn.: Opracowanie systemu wspierającego szkolenie i pracę personelu serwisowego elektrowni wiatrowych, z wykorzystaniem technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Zadaniem projektu będzie przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania prototypu kompleksowych narzędzi wspierających pracowników firm zajmujących się eksploatacją elektrowni wiatrowych.

W trakcie projektu zostanie:
– zebrana informacja o potrzebach związanych z obsługą różnorodnych rodzajów turbin wiatrowych
w Polsce i zagranicą,
– dokonana synteza tych informacji w nową wiedzę o procesach obsługi i potrzebach pracowników,
– zaprojektowany, wytworzony i przetestowany prototyp rozwiązania szkoleniowego z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości,
– wygenerowany wirtualny świat wiernie odtwarzający wnętrze turbiny, gondoli wraz z urządzeniami zainstalowanymi w turbinie,
– opracowany moduł automatycznej ewaluacji szkolonego,
– opracowane i dostrojone algorytmy zarządzania realistyczną pracą turbiny,
– przeprowadzone badania porównawcze między szkoleniem na wirtualnym i standardowym stanowisku szkoleniowym przy wykonywaniu operacji obsługowych,
– opracowanie rozwiązanie, z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości, umożliwiające poprawę efektywności pracy przez nowatorskie dostarczenie informacji i wsparcie systemowe pracowników podczas wykonywania czynności związanych z obsługą eksploatacyjną,
– rozwiązania szkoleniowe oraz wsparcia zostaną poddane testom w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, a testy odbędą się we współpracy z firmą zajmującą się serwisem eksploatacją elektrowni wiatrowych i obejmą rzeczywiste prace obsługowe, co pozwoli na wypracowanie jakości i wydajności oraz eliminację potencjalnych błędów w gotowym produkcie.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla polskich i zagranicznych firm świadczących usługi obsługi turbin wiatrowych oraz operatorów farm wiatrowych

Wartość projektu: 5 633 952.50 PLN
Wartość dofinansowania SIM FACTOR: 3 387 675.00 PLN
Czas trwania projektu: czerwiec 2021 r. – listopad 2023 r.