Dotacja w programie „GAMEINN”

Info

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z pracownią architektoniczną MJZ Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „PWM – Platforma Wizualizacji Miejskich planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów urbanistycznych i architektonicznych wraz z analityką inwestycyjną z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości oraz 3D„ (POIR.01.02.00-00-0037/19).

Budżet projektu: 4 189 481.00 PLN.
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 1 682 911.79 PLN.
Dofinansowanie przyznane MJZ: 1 118 500.00 PLN.
Czas trwania projektu: luty 2020 r. – styczeń 2022 r.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI