Dotacja w programie „Obronność i bezpieczeństwo”

Info

SIM Factor Sp. z o.o. wraz z konsorcjantem Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Elektronowej otrzymali dofinansowanie na realizację projektu pn. „Innowacyjny trenażer edukacyjny z interaktywnymi modułami z zakresu prewencji społecznej” (DOB-BIO10/12/05/2019) realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w KONKURSIE NR 10/2019 i współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach projektu powstanie mobilny trenażer edukacyjny, który będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w ramach działalności prewencyjnej. Ułatwi realizację działań edukacyjno-profilaktycznych kierowanych do społeczeństwa. Wdrożenie wyników projektu, poprzez dostarczenie narzędzia do realizacji czynności w zakresie prewencji społecznej, służyć będzie także ograniczeniu liczby ofiar, poszkodowanych i szkód materialnych w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ludzi.

Trenażer będzie się składać z:

  • interaktywnego symulatora zagrożeń (modelowanie zagrożeń w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości). Zostanie odtworzony wirtualny budynek, w którym szkolony wyposażony w gogle VR będzie mógł zetknąć się z różnymi formami zagrożenia (np. pożar, zadymienie, awarie elektryczne);
  • platformy edukacyjnej zawierającej m.in.: “bank dobrych praktyk”; źródła literatury; wyniki badań; inne. Platforma będzie cennym źródłem wiedzy oraz informacji z zakresu kreowania kultury bezpieczeństwa, co wpisuje się w obszar działalności prewencji społecznej.

Budżet projektu: 5 015 032,00 PLN.
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 3 737 281,00 PLN.
Czas trwania projektu: listopad 2019 r. – listopad 2021 r.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI