HOLOLENS wcbkt

Kolejny projekt badawczy SIM FACTOR i WCBKT

Info

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. (lider) otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr. 3/1.1.1/2020 „Szybka Ścieżka 3_2020” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „System wspomagania pracy osób wykonujących montaż, serwisantów i operatorów urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych(NOSP) bazujący na technologii rozszerzonej rzeczywistości” (01.01.01-00-0461/20). Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych i opracowanie rozwiązania umożliwiającego poprawę efektywności przez zmniejszenie czasu trwania procesów dla wykonywania czynności związanych z montażem, obsługą eksploatacyjną i serwisem oraz skrócenie czasu trwania modułu szkoleniowego dla pracowników wykonujących te czynności. W ramach prac badawczych zostanie opracowany kompleksowy systemu narzędzi, wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości, wspomagających pracę montażu, serwisantów i operatorów urządzeń produkowanych przez WCBKT S.A. oraz obniżających koszt przeszkolenia tych pracowników.
Wartość projektu: 7 014 835.00 PLN
Wartość dofinansowania: 3 806 369.26 PLN
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 2 527 403.76 PLN
Okres realizacji w latach: czerwiec 2021 r. – listopad 2023 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Inteligentny Rozwój, konkurs nr. 3/1.1.1/2020