10 - Schwarz Peter

SIM Factor dostarczy symulator do ČD Cargo

Info

We wrześniu 2022 r. SIM Factor podpisał z ČD Cargo umowę na dostawę pełnokabinowego symulatora lokomotywy Siemens Vectron. Umowa zakłada dostarczenie pełnej repliki multisystemowej lokomotywy, wraz z pakietem tras wirtualnych, systemów bezpieczeństwa oraz możliwości zmian charakterystyk trakcyjnych lokomotywy oraz składu pociągu.
Jest to kolejna umowa na dostawę symulatora po za granicami Polski, która realizuje strategię ekspansji zagranicznej SIM Factor.

Symulator lokomotywy Vectron ma zostać uruchomiony do listopada 2023r. Będzie to już 7 symulator wyprodukowany przez SIM Factor tej bardzo popularnej w Europie lokomotywy. Umowa z ČD Cargo zakłada prawo opcji obejmujące dodatkowe symulatory pełnokabinowe oraz biurkowe.