SIM Factor dostarczy symulatory do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Info

W ramach dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni logistyki i transportu Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy SIM Factor dostarczy symulator kolejowy dla maszynisty oraz symulator dyżurnego ruchu.

Symulator kolejowy typu SMART będzie wyposażony w pulpit lokomotywy Newag 6DG, oprogramowanie symulacyjne wraz z biblioteką tras SIM Factor i stanowisko nauczyciela, a całość rozwiązania spełni wymagania Urzędu Transportu Kolejowego. Będzie to już 8 symulator typu SMART dostarczony w 2020 roku.

Drugim symulatorem, którego realizację zakończymy do lutego 2021 roku, będzie symulator Dyżurnego Ruchu Kolejowego- SRK. W skład symulatora wejdzie pięć stanowisk (posterunków) oraz stanowiska nauczyciela. Całość rozwiązania oparta zostanie o obsługę wielotorowych posterunków oraz bocznic.