Symulator SIM FACTOR trafi do LOTOS Kolej

Info

LOTOS Kolej podpisała umowę z firmą SIM FACTOR na dostawę pełnozakresowego symulatora lokomotywy DRAGON 2. Na mocy niniejszego porozumienia oferta ośrodka szkolenia maszynistów gdańskiej spółki zostanie wzbogacona w listopadzie br.

Nowoczesny symulator lokomotywy DRAGON 2 będzie dużym ułatwieniem procesu szkolenia maszynistów. Spółka LOTOS Kolej, która w swojej flocie posiada już lokomotywy E6ACTa DRAGON 2, dysponując niniejszym urządzeniem poprawi bazę swojego ośrodka szkoleniowego. Dzięki temu będzie mogła efektywniej sprawdzać i rozwijać umiejętności zarówno swoich maszynistów, jak i działać komercyjnie na rynku kolejowym.
Umowa pomiędzy stronami obejmuje dostawę kompletnego stanowiska symulacyjnego z zakresem widoczności 180 stopni, umieszczonego w immersyjnej kabinie opartej na ruchomej platformie 6DOF. Urządzenie wyposażone jest w specjalistyczne oprogramowanie skorelowane z oprzyrządowaniem kabiny oraz posiada stanowisko instruktora. W zamówionej wersji symulator oferować będzie możliwość prowadzenia szkoleń w przedmiocie ekologicznego prowadzenia lokomotywy – eco driving. Porozumienie zakłada dostawę symulatora w listopadzie 2019 roku.
Rozwiązanie będzie zbudowane na autorskim oprogramowaniu symulacyjnym SIM FACTOR. Jest to kolejny projekt symulatora kolejowego realizowany w Polsce, w całości oparty o krajowe rozwiązania technologiczne.