Produkty technologiczne

OPROGRAMOWANIE SYMULACYJNE

Kompaktowe rozwiązanie

Odwzorowanie pulpitu maszynisty

Widok 4K szyby czołowej

SYMULATOR SRK

Najwyższy poziom immersji

Widok 180’

Pełne odtworzenie kabiny pojazdu

WIRTUALNE SZLAKI KOLEJOWE

Mobilne centrum szkoleniowe

Pełny immersyjny symulator w naczepie

Kompleksowe rozwiązanie