SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie technologii służącej do kreowania otwartego świata 3D na podstawie rzeczywistych danych topograficznych oraz planów przestrzennych„.

Głównym celem proponowanego rozwiązania jest dostarczenie innowacyjnej technologii w postaci oprogramowania, które umożliwi projektantom automatyczne generowanie otwartego wirtualnego świata w oparciu o dostępne dane źródłowe: mapy, plany, zdjęcia. Realizacja projektu jest kluczowym elementem strategii SIM FACTOR w zakresie produkcji gier na rynek masowego odbiorcy. Zrealizowane dzięki GameINN algorytmy pozwolą też wzbogacić produkty symulacyjnego SIM FACTOR o nowe, do tej pory niedostępne rozwiązania. Projekt NCBiR jest też ważnym wyróżnieniem, wniosek i sama koncepcja były wysoce ocenione, a przyznane środki umożliwią dalszy rozwój Spółki.

Budżet projektu: 1 371 437,00 PLN.

Przyznane dofinansowanie NCBiR: 977 541,90 PLN.

Zakończenie projektu: grudzień 2018.

[]
1 Step 1
Imię
Temat
Wiadomość
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder