SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Symulacyjny system szkoleniowy dla maszynistów lokomotyw manewrowych oraz pracowników bocznic i stacji rozrządowych zaangażowanych w procesy manewrowe zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania„.

SIM Factor w konsorcjum z Instytutem Kolejnictwa realizuje projekt z zakresu zastosowania technologii symulacyjnej w celu zbudowania pierwszego w Polsce poligonu symulacji bocznicy kolejowej. System szkoleniowy będzie składał się ze stanowiska maszynisty, stanowiska kierownika manewrów oraz stanowiska instruktorskiego.

Na potrzeby stanowiska maszynisty zostanie odtworzona kabina lokomotywy manewrowej SM-42, w wersji modernizacyjnej 6dg. Konstrukcja lokomotywy manewrowej jest podporządkowana umożliwieniu maszyniście prowadzenia pojazdu w obu kierunkach jazdy bez dodatkowych utrudnień. Stąd też odtworzona kabina będzie wyposażona w 2 pulpity sterujące oraz widok przez wszystkie dostępne okna (zamiast szyb zamontowany zostanie system odtwarzający obraz). Będzie to pierwszy na świecie system tak wiernie odtwarzający specyfikę pracy lokomotywy manewrowej. Stanowisko kierownika manewrów będzie składało się z gogli wirtualnej rzeczywistości oraz czujników śledzenia i rozpoznawania ruchów (w pracy kierownika istotne są gesty rąk). Poprzez okulary VR szkolony będzie mógł poczuć się jak w rzeczywistej lokalizacji podczas realizowania prawdziwych procesów manewrowych. Oba stanowiska będą nadzorowane przez stanowisko instruktorskie, z którego będzie można również inicjować scenariusze, nieprzewidziane wydarzenia lub zmieniać warunki atmosferyczne.

Budżet projektu: 4 272 154.35 PLN.

Przyznane dofinansowanie NCBiR: 2 921 589.11 PLN.

Zakończenie projektu: październik 2020 r.

SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie technologii służącej do kreowania otwartego świata 3D na podstawie rzeczywistych danych topograficznych oraz planów przestrzennych„.

Głównym celem proponowanego rozwiązania jest dostarczenie innowacyjnej technologii w postaci oprogramowania, które umożliwi projektantom automatyczne generowanie otwartego wirtualnego świata w oparciu o dostępne dane źródłowe: mapy, plany, zdjęcia. Realizacja projektu jest kluczowym elementem strategii SIM FACTOR w zakresie produkcji gier na rynek masowego odbiorcy. Zrealizowane dzięki GameINN algorytmy pozwolą też wzbogacić produkty symulacyjnego SIM FACTOR o nowe, do tej pory niedostępne rozwiązania. Projekt NCBiR jest też ważnym wyróżnieniem, wniosek i sama koncepcja były wysoce ocenione, a przyznane środki umożliwią dalszy rozwój Spółki.

Budżet projektu: 1 371 437,00 PLN.

Przyznane dofinansowanie NCBiR: 977 541,90 PLN.

Zakończenie projektu: grudzień 2018.